VERENIGING

De Vereniging Samenwerking Venray is opgericht 28 oktober 1977 en is een onafhankelijke plaatselijke politieke partij.

lees meer

COMMISSIES

De raadscommissies ondersteunen de gemeenteraad van Venray. In deze commissies zitten ook niet-raadsleden.

lees meer 

CAMPAGNES

De campagnecommissie is een klein gezelschap dat de campagne bedenkt, vormgeeft en ook belast is met de uitvoering.

lees meer

BIJEENKOMSTEN

De leden van de vereniging komen bijeen voor de ledenvergadering, themabijeenkomsten en de jaarlijkse excursie.

lees meer

Martin Leenders Koninklijke Onderscheiding

Venraynaar Martin Leenders is donderdagavond benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De bijbehorende versierselen kreeg hij door burgemeester Leontien Kompier tijdens de gemeenteraadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis opgespeld.

Leenders heeft zich van 2002 tot 2022 (met name voor Samenwerking Venray) als raadslid ingezet voor de gemeente Venray. Vanwege zijn betrokkenheid voor de gemeente en haar inwoners werd hij koninklijk onderscheiden. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in maart werd hij opnieuw gekozen en was dus geen vertrekkend raadslid.

Eind mei werd hij benoemd tot wethouder en heeft hij zijn werk als raadslid beëindigd. Zodoende kwam hij alsnog in aanmerking voor de koninklijke onderscheiding.

Van harte gefeliciteerd Martin

NIEUWS

A B bij de begroting 2024

Algemene beschouwingen bij de Begroting 2024

“Samen kan het anders”

Beste inwoners van Venray, College van Burgemeester en Wethouders, collega raadsleden, geïnteresseerden. Na de periode van Corona en een periode van sterke stijging van kosten voor levensonderhoud ontstaan door de oorlog in Oekraïne, moet er gezocht worden naar een nieuw evenwicht. Er zijn eind 2022 en begin 2023 keuzes gemaakt die de geconstateerde armoedeval iets hebben kunnen verzachten. Voor veel inwoners blijft het zwaar om de hogere kosten voor levensonderhoud te kunnen dragen. Met het vernieuwde armoedebeleid is een stap gezet. De ondersteuning mag echter niet verslappen. De gemeente dient haar rol te nemen om burgers te blijven ondersteunen en vooral te stimuleren om gebruik te maken van mogelijkheden.

Bij elkaar komen is een begin,
bij elkaar blijven is vooruitgang,
met elkaar samenwerken is succes