VERENIGING

De Vereniging Samenwerking Venray is opgericht 28 oktober 1977 en is een onafhankelijke plaatselijke politieke partij.

lees meer

COMMISSIES

De raadscommissies ondersteunen de gemeenteraad van Venray. In deze commissies zitten ook niet-raadsleden.

lees meer 

CAMPAGNES

De campagnecommissie is een klein gezelschap dat de campagne bedenkt, vormgeeft en ook belast is met de uitvoering.

lees meer

BIJEENKOMSTEN

De leden van de vereniging komen bijeen voor de ledenvergadering, themabijeenkomsten en de jaarlijkse excursie.

lees meer

BOUWEN AAN VERTROUWEN

De roep om bestuurlijke, politieke vernieuwing in Nederland klinkt steeds luider. Hoog tijd om politiek, bestuurders en inwoners weer dicht(er) bij elkaar te brengen. Daarin willen wij een voorbeeld zijn. Door elkaar als partijen - ondanks de politieke verschillen - op te zoeken en de handen ineen te slaan.

Door op zoek te gaan naar wat ons met elkaar verbindt in plaats van wat ons scheidt. Door te praten met elkaar is er veel meer mogelijk en kunnen we elkaar in de diepte van de thema’s vaak vinden. Onze nieuwe bestuurscultuur draait om vertrouwen in elkaar, het bewustzijn dat we deel zijn van een groter geheel en dat we gezamenlijk een groter belang dienen, namelijk het belang van onze mooie gemeente Venray.

Mensen hebben elkaar nodig, ieder vanuit zijn of haar eigen unieke identiteit en talenten. Waarbij we elkaar als mens aanvullen en versterken. Zo ook bij het oplossen van grote vraagstukken zoals de klimaatcrisis, de toestroom van vluchtelingen, de (geestelijke) gezondheid van onze jongeren, de krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende woon- en zorgbehoefte, de energietransitie en de stikstofproblematiek. In Venray willen we onze verantwoordelijkheid hierin pakken en bijdragen aan oplossingen. In dit samenwerkingsakkoord geven wij daar richting aan.

Het samenwerkingsakkoord kunt u lezen via deze link.

NIEUWS

A B bij de begroting 2024

Algemene beschouwingen bij de Begroting 2024

“Samen kan het anders”

Beste inwoners van Venray, College van Burgemeester en Wethouders, collega raadsleden, geïnteresseerden. Na de periode van Corona en een periode van sterke stijging van kosten voor levensonderhoud ontstaan door de oorlog in Oekraïne, moet er gezocht worden naar een nieuw evenwicht. Er zijn eind 2022 en begin 2023 keuzes gemaakt die de geconstateerde armoedeval iets hebben kunnen verzachten. Voor veel inwoners blijft het zwaar om de hogere kosten voor levensonderhoud te kunnen dragen. Met het vernieuwde armoedebeleid is een stap gezet. De ondersteuning mag echter niet verslappen. De gemeente dient haar rol te nemen om burgers te blijven ondersteunen en vooral te stimuleren om gebruik te maken van mogelijkheden.

Bij elkaar komen is een begin,
bij elkaar blijven is vooruitgang,
met elkaar samenwerken is succes