VERENIGING

De Vereniging Samenwerking Venray is opgericht 28 oktober 1977 en is een onafhankelijke plaatselijke politieke partij.

lees meer

COMMISSIES

De raadscommissies ondersteunen de gemeenteraad van Venray. In deze commissies zitten ook niet-raadsleden.

lees meer 

CAMPAGNES

De campagnecommissie is een klein gezelschap dat de campagne bedenkt, vormgeeft en ook belast is met de uitvoering.

lees meer

BIJEENKOMSTEN

De leden van de vereniging komen bijeen voor de ledenvergadering, themabijeenkomsten en de jaarlijkse excursie.

lees meer

De Vereniging Samenwerking Venray is een onafhankelijke plaatselijke politieke partij en heeft tot doel een zo breed mogelijke belangenbehartiging op politiek terrein, welke gericht is op de ontplooiing van individuen en groepen in de Venrayse samenleving met inachtneming van de continuïteit van de gemeenschap.

Samenwerking Venray tracht dit doel te bereiken door middel van:

  • deelname aan college-, raads- en commissiewerk;
  • het betrekken van belangstellenden bij het besturen van de gemeente Venray;
  • het voeren van overleg met personen en organisaties uit de gemeente Venray over gemeentelijke aangelegenheden.

Uitgangspunten van Samenwerking Venray:

  • baseert haar activiteiten op de christelijke beginselen, laat zich daarbij inspireren door het begrip rechtvaardigheid en stelt daarbinnen de mens centraal;
  • staat open voor en streeft naar goede contacten met alle organisaties en instellingen in de Venrayse samenleving;
  • vindt dat zij altijd gelegenheid moet geven tot zinvolle inspraak bij gemeentelijke aangelegenheden;
  • respecteert de opvattingen van en streeft naar een goede verstandhouding met andere partijen in de gemeente.

NIEUWS

Workshop Risk factory Venlo 5 april 2024

Op 5 april hebben we met aantal leden een bezoek gebracht aan Risk factory in Venlo.
Na het welkomstwoord van de vrijwililligers werden we in groepjes aan verschillende risiko's op gebied van
brand, gezondheid, ongevallen en grote calamiteiten blootgesteld.
We leerden wat te doen in deze situaties, hoe 112 werkt, waar je op moet letten bij een inbraak, hoe je uit een brandend huis komt en hoe je fraude kunt herkennen en voorkomen. Al met al een leerzame middag die afgesloten werd met een gezelllig samenzijn.

Voor meer foto's klik vereniging-foto's.

 

Bij elkaar komen is een begin,
bij elkaar blijven is vooruitgang,
met elkaar samenwerken is succes